Fertilitetsbehandling

Her får du råd, vejledning og mulighed for behandling

Fertilitetsbehandling

Hvornår bør man opsøge hjælp?

Generelt er anbefalingen, at man skal have prøvet derhjemme ét år, hvis kvinden er under 35 år gammel og der ikke er påvist årsager til barnløsheden (f.eks. lukkede æggeledere, menstruationsforstyrrelser, tidlig overgangsalder for kvindens mor, betændelse i kønsorganer, nedsat sædsædkvalitet, manglende nedsynkning af testiklerne i barndommen mm.)

Hvis kvinden er over 35 år, bør man ikke vente mere end ½ år, før man søger hjælp. Hvis der er en forklaring på barnløsheden, som beskrevet ovenfor, bør man naturligvis søge hjælp med det samme.

Hvor kan man blive behandlet for barnløshed.

Offentlig fertilitetsbehandling

Fertilitetsbehandling tilbydes på de offentlige fertilitetsklinikker kun til kvinder, der er henvist, inden de er fyldt 40 år, og der behandles ikke efter det fyldte 41. år. Reagensglasbefrugtning (IVF-behandling) og tilbydes kun til kvindens første barn (dog tilbydes oplægning af evt. nedfrosne æg til andet barn). Par må ikke have fælles børn/adoptivbørn i hjemmet. I det offentlige tilbydes maksimalt 3 IVF-behandlinger.

Kvinder med graviditetsønske kan desuden blive behandlet i det offentlige med inseminationsbehandling ved privatpraktiserende gynækolog uanset antal børn, og kvinden kan behandles til og med det fyldte 45. år.

Du bør dog være opmærksom på, at chancen for graviditet ved inseminationsbehandling er under 10%, hvis kvinden er 40-42 år, mens der stort set ikke er noget kvinder, som opnår graviditet ved inseminationsbehandling efter de er fyldt 43 år. Her vil man anbefale reagensglas/IVF-behandling.

Overvægtige kvinder dvs. kvinder med BMI over 30 tilbydes generelt ikke behandling på offentlige sygehuse. For højt BMI forringer muligheden for at opnå graviditet, øger risikoen for spontan abort, øger risiko for komplikationer under graviditet (sukkersyge, svangerskabsforgiftning mm.) og øger risiko for komplikationer i relation til fødsel. Kvinden bør generelt tilstræbe et BMI under 30, men der behandles på nogle offentlige fertilitetsklinikker ved et BMI på 30-35, hvis kvinden er over 35 år eller hvis der er lav æg reserve (lavt AMH, forhøjet FSH)

 

Fertilitetsbehandling på en privat klinik

På en privat fertilitetsklinik må vi, ifølge gældende lovgivning, behandle kvinder indtil de fylder 46 år, dvs. til og med det fyldte 45 år. Vi må tilbyde behandling med alle former for fertilitetsbehandling, dvs. kunstig befrugtning/reagensglasbehandling (IVF-behandling) med egne æg eller med donerede æg (ægdonation), inseminationsbehandling med mandens sæd eller donorsæd samt behandling med nedfrosne befrugtede og ubefrugtede æg.

På en privatklinik betaler du selv for alle behandlingerne og vi behøver derfor ikke en henvisning fra egen læge. Nogle privatklinikker har overenskomst med sygesikringen og her er inseminationsbehandling gratis, men der skal stadig betales fuld pris for IVF-behandling.

En privat fertilitetsklinik behandler typisk patienter, hvor kvinden/parret har børn i forvejen, har gennemført de maksimale 3 x IVF-behandlinger, som der tilbydes i det offentlige system, kvinden er mere end 40 år gammel eller hvor man ikke ønsker at vente på behandling i det offentlige system.

Der ydes tilskud til medicin ved behandling på privatklinik, så medicinudgiften maksimal kan udgøre 4.320 kr./år (2022-niveau)

Hvem må modtage fertilitetsbehandling

Adgang til assisteret reproduktion, dvs. in-vitro fertilisation/reagensglasbehandling (IVF) og inseminationsbehandling (IUI) er reguleret i Lov om Assisteret Reproduktion. Loven stiller bl.a. krav om, at der skal ske en vurdering af, om parret/kvinden vil kunne drage nødvendig omsorg for et barn efter fødslen (Forældreegnethed).

Enlige og lesbiske har ligeledes mulighed for at få fertilitetsbehandling, hvis de opfylder de samme betingelser som andre.

For at kvinden/parret kan blive behandlet kræver loven, at man ikke har HIV eller smitsom leverbetændelse (Hepatitis B og C). Dette testes der for ved en blodprøve inden behandling.

Selve fertilitetsbehandlingen:

Der er forskellige behandlingsmuligheder alt afhængigt af, hvad der er baggrunden for barnløsheden. Du kan læse mere om årsagerne til barnløshed her.

Inseminationsbehandling er en meget enkelt behandling, hvor de oprensede sædceller sprøjtes direkte ind i livmoderen. Dette gøres ved hjælp af en tyndt kateter på lige nøjagtigt det tidspunkt, hvor du har ægløsning.

Ved IVF-behandling (in vitro-fertilisering, reagensglasbefrugtning) tages æggene ud at kvinden med en tynd nål under lokalbedøvelse og æggene befrugtes med partnerens sædceller i laboratoriet. 2-5 dage efter æg udtagningen lægges der ét befrugtet æg tilbage i livmoderen og resten af de befrugtede æg kan nedfryses, hvis de er egnede hertil.

ICSI (intracytoplasmatisk sædcelle-injektion) foretages på sammen måde som IVF-behandling, men her sker befrugtningen ved, at man med en meget tynd nål fører en sædcelle ind i hver æg. Dette anvendes hvis manden har meget dårlig sædkvalitet eller man tidligere har set nedsat befrugtning ved IVF-behandling.

Du kan læse mere om de forskellige fertilitetsbehandlinger nedenfor:

 

Hvor lang tid tager fertilitetsbehandling?

Det er meget svært at svare på, hvor lang tid det tager, inden du/I bliver gravid. Dette afhænger af mange faktorer, som f.eks. kvindens alder samt hvad der er baggrunden for barnløsheden.  I nogle tilfælde kan fertilitetsbehandling vare flere måneder, og i enkelte tilfælde kan det tage et år eller mere. Behandlingen afhænger af den underliggende årsag til infertilitet, og hvilken type behandling, der anvendes. I nogle tilfælde kan det desuden blive nødvendigt at anvende enten æg- eller sæddonation og nogle gange endda dobbeltdonation, dvs. både æg- og sæddonation. Dette er naturligvis helt op til jer, om I ønsker dette, men det er en mulighed.

Hvilke bivirkninger kan der være ved fertilitetsbehandling?

Der kan være mange forskellige bivirkninger forbundet med fertilitetsbehandling, og det er derfor vigtigt at tale med os om dette inden behandlingen påbegyndes. Nogle af de hyppigste bivirkninger er hovedpine, svimmelhed, kvalme, træthed og ømme bryster. Disse bivirkninger er typisk milde og forsvinder igen efter behandlingen.

Hvad koster fertilitetsbehandling?

Prisen afhænger af, hvilken behandling man skal gennemgå. Inseminationsbehandling er ret billig mens IVF/ICSI-behandling kan være en dyr affære, specielt hvis man skal igennem flere behandlinger inden det lykkedes. Derfor tilbyder vi, og mange andre fertilitetsklinikker, såkaldte ”pakker”, dvs. forløb, hvor man typisk betaler for 2 behandlinger, men får mulighed for 3 gennemførte behandlinger. Det er lidt forskelligt, hvad klinikkerne tilbyder indenfor sådan en pakke, men hos IVF-SYD er alt inkluderet, dvs. alle samtaler, blodprøver, ultralydsskanninger, behandlinger med nedfrosne æg og graviditetsskanninger mm.

Hvis I overvejer fertilitetsbehandling, er det en god idé at undersøge de forskellige muligheder og priser, så I kan finde den behandling og pris, som er rigtig for jer.

Hvad koster fertilitetsbehandling?

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

Skanningsklinik på Fyn
Gynækolog Stinne Bergholdt
Vestergade 39, 3 tv.
5000 Odense
Tlf.: 66 13 60 12
gynbergholdt.dk

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro