IVF-BEHANDLING STATISTIK

Få et indblik i hvordan statistikken opgøres, og hvordan vores resultater ser ud

IVF-Behandling Statistik

Skrevet af: Steen B. Laursen, Ph.D. Cellebiolog

Hvordan opgøres IVF succesrater?

 

Hvordan opgør man IVF succesrater og fertilitetsbehandlings statistikker på den rigtige og mest retvisende måde.

Der findes mange måder, hvorpå man kan opgøre resultaterne efter barnløshedsbehandling og man skal være opmærksom på, at hvis man sammenligner de forskellige klinikkers resultater, så skal man sammenligne de rigtige tal. Det er lovpligtigt at oplyse resultaterne efter IVF-behandling på klinikkernes hjemmeside, men der er desværre ingen regler for, hvordan man opgør resultaterne.

Nedenstående er et tænkt eksempel men illustrerer ganske godt, hvordan man bør opgøre klinikkens resultater.

Hvis man f.eks. har udført 10 reagensglasbehandlinger (såkaldte ”påbegyndte behandlinger”), hvor hormonstimulationen i én behandling ikke har ført til, at der kunne tages æg ud, så er der kun 9 kvinder, som har fået taget æg ud. Det kan være, at der i de 9 æg-udtagninger ikke er egnede befrugtede æg til tilbagelægning, enten pga. manglende/dårlig befrugtning eller de befrugtede æg (embryoner og blastocyster) ikke har udviklet sig optimalt. Så er der måske kun 7 kvinder, som har fået lagt et befrugtet æg tilbage. Af disse 7 kvinder tester 4 positivt på en graviditetstest ca. 14 dage efter æg-tilbagelægningen. De 4 kvinder kommer til graviditetsskanning omkring uge 7 og her finder man, at der kun er et levende barn (foster) i 3 af kvindernes livmødre (såkaldt ”klinisk graviditet”), mens der ikke er liv i den 4. kvindes foster (missed abortion), som er en slags spontan abort.

IVF Behandling Statistik

 

Eksempel på korrekt opgørelse

Hvis man skal opgøre disse tal på en overskuelig måde for at illustrere IVF-behandlingens statistik, så er dette gjort i nedenstående tabel.

 

Nedenstående måde med fed skrift (klinisk graviditet per påbegyndt behandling) er den rigtige og mest ærlige måde at opgøre resultaterne på, dvs. der er 30% chance for at blive rigtig (klinisk) gravid per påbegyndt behandling.

AntalUdregningProcent per påbegyndt behandling
Påbegyndte behandlinger10--
Æg-udtagninger99/1090%
Æg-tilbagelægninger77/1070%
Positive graviditetstests44/1040%

Eksempel på misvisende opgørelse

Man kan nogle steder se, at resultaterne bliver opgjort på andre måder og den mest positive måde at opgøre resultaterne er positiv graviditetstest per æg-oplægning. Dette siger bare ikke noget om chancen for at blive rigtig gravid (med et levende foster), da vi ved, at ca. 20% af de positive graviditetstest enten er såkaldte biokemiske graviditeter, dvs. der er graviditetshormon i blodet, men man er ikke rigtig gravid eller man måske er gravid men, der er ikke et levende barn i livmoderen.  I nedenstående tabel er ovenstående resultat opgjort på de forskellige (misvisende) måder, som man kan komme ud for.

Som nævnt er den rigtigt udregnet IVF succesrate 30% dvs. chancen for at blive rigtig (klinisk) gravid med et levende foster i uge 7 per påbegyndt IVF-behandling.

 

UdregningProcent per påbegyndt behandling
Positiv graviditetstest pr æg-tilbagelægning4/757,10%
Positiv graviditetstest pr. æg-udtagning4/944,40%
Klinisk graviditet pr. æg-tilbagelægning3/742,90%
Klinisk graviditet pr. æg-udtagning3/933,30%
Klinisk graviditet per påbegyndt behandling (rigtig måde)3/1030%

Kumulative klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling

Dansk Fertilitetsselskab (https://fertilitetsselskab.dk/) opgør resultaterne som den såkaldte kumulative klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling. I denne opgørelse tages der også hensyn til, hvis der kommer befrugtede æg (blastocyster) i fryseren efter æg-udtagningen. Hvis f.eks. man ikke bliver gravid i den friske cyklus og derefter får lagt et fryseæg op fra den samme påbegyndte behandling (ægudtagning), så tæller denne graviditet med i opgørelsen, når man opgør kumulativ klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling.

Vi har valgt at følge denne måde at opgøre klinikkens IVF succesraten på, da dette, som ovenfor nævnt, bliver anvendt af Dansk Fertilitetsselskab samt også i store internationale undersøgelser.

 

Chancen for graviditet ved inseminering

Når man skal opgøre chancen for graviditet ved inseminationsbehandling, så bør man også følge ovenstående princip, dvs. opgøre chancen for klinisk (levende foster ved ultralyd i uge 7) per påbegyndt inseminationsbehandling og ikke chancen for en positiv graviditetstest per inseminering.

 

Vores resultater 2022:

 

Alder (år)Antal friske behandlingerAntal fryse behandlingerKliniske graviditeterKlin. grav. pr. påbegyndt frisk behandlingLandsresultat (2022)*
≤ 3533617917652,4%51,4%
36-39202707537,1%36,3%
40-42130252922,3%20,7%
≥ 43309413,3%8,6%
Total69828328440,7%38,5%
Ægdonation (pr. beh.)152339638,7%35,5%
* Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk)

Resultater ved inseminationsbehandling (klinisk graviditet/insemination):

Insemination med donorsæd: 25,5%

Insemination med mandens sæd: 24,1% 

Vi forventer fødsel af 403 børn efter behandling på klinikken i 2022, så der fødes i gennemsnit mere end ét IVF-SYD barn om dagen 

Vores tvillingerate var kun på 3,6% i 2022, hvilket vi er meget stolte af.

Fertilitetsklinik IVF-SYD har hjulpet 4736 børn til verden (2006-2022).

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

Skanningsklinik på Fyn
Gynækolog Stinne Bergholdt
Vestergade 39, 3 tv.
5000 Odense
Tlf.: 66 13 60 12
gynbergholdt.dk

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro