IVF-BEHANDLING STATISTIK

Få et indblik i hvordan statistikken opgøres, og hvordan vores resultater ser ud

IVF-Behandling Statistik

Skrevet af: Steen B. Laursen, Ph.D. Cellebiolog

Hvordan opgøres IVF succesrater?

 

Hvordan opgør man IVF succesrater og fertilitetsbehandlings statistikker på den rigtige og mest retvisende måde.

Der findes mange måder, hvorpå man kan opgøre resultaterne efter barnløshedsbehandling og man skal være opmærksom på, at hvis man sammenligner de forskellige klinikkers resultater, så skal man sammenligne de rigtige tal. Det er lovpligtigt at oplyse resultaterne efter IVF-behandling på klinikkernes hjemmeside, men der er desværre ingen regler for, hvordan man opgør resultaterne.

Nedenstående er et tænkt eksempel men illustrerer ganske godt, hvordan man bør opgøre klinikkens resultater.

Hvis man f.eks. har udført 10 reagensglasbehandlinger (såkaldte ”påbegyndte behandlinger”), hvor hormonstimulationen i én behandling ikke har ført til, at der kunne tages æg ud, så er der kun 9 kvinder, som har fået taget æg ud. Det kan være, at der i de 9 æg-udtagninger ikke er egnede befrugtede æg til tilbagelægning, enten pga. manglende/dårlig befrugtning eller de befrugtede æg (embryoner og blastocyster) ikke har udviklet sig optimalt. Så er der måske kun 7 kvinder, som har fået lagt et befrugtet æg tilbage. Af disse 7 kvinder tester 4 positivt på en graviditetstest ca. 14 dage efter æg-tilbagelægningen. De 4 kvinder kommer til graviditetsskanning omkring uge 7 og her finder man, at der kun er et levende barn (foster) i 3 af kvindernes livmødre (såkaldt ”klinisk graviditet”), mens der ikke er liv i den 4. kvindes foster (missed abortion), som er en slags spontan abort.

IVF Behandling Statistik

 

Eksempel på korrekt opgørelse

Hvis man skal opgøre disse tal på en overskuelig måde for at illustrere IVF-behandlingens statistik, så er dette gjort i nedenstående tabel.

 

  Antal Udregning Procent per påbegyndt behandling
Påbegyndte behandlinger 10
Æg-udtagninger 9 9/10 90 %
Æg-tilbagelægninger 7 7/10 70 %
Positive graviditetstest 4 4/10 40%
Klinisk gravide (rigtig gravide) 3 3/10 30%

 

Ovenstående måde med fed skrift (klinisk graviditet per påbegyndt behandling) er den rigtige og mest ærlige måde at opgøre resultaterne på, dvs. der er 30% chance for at blive rigtig (klinisk) gravid per påbegyndt behandling.

 

Eksempel på misvisende opgørelse

Man kan nogle steder se, at resultaterne bliver opgjort på andre måder og den mest positive måde at opgøre resultaterne er positiv graviditetstest per æg-oplægning. Dette siger bare ikke noget om chancen for at blive rigtig gravid (med et levende foster), da vi ved, at ca. 20% af de positive graviditetstest enten er såkaldte biokemiske graviditeter, dvs. der er graviditetshormon i blodet, men man er ikke rigtig gravid eller man måske er gravid men, der er ikke et levende barn i livmoderen.  I nedenstående tabel er ovenstående resultat opgjort på de forskellige (misvisende) måder, som man kan komme ud for.

 

Udregning Procent
Positiv graviditetstest pr æg-tilbagelægning 4/7 57,1%
Positiv graviditetstest pr. æg-udtagning 4/9 44,4%
Klinisk graviditet pr. æg-tilbagelægning 3/7 42,9%
Klinisk graviditet pr. æg-udtagning 3/9 33,3%
Klinisk graviditet per påbegyndt behandling (rigtig måde) 3/10 30,0%

 

Som nævnt er den rigtigt udregnet IVF succesrate 30% dvs. chancen for at blive rigtig (klinisk) gravid med et levende foster i uge 7 per påbegyndt IVF-behandling.

 

Kumulative klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling

Dansk Fertilitetsselskab (https://fertilitetsselskab.dk/) opgør resultaterne som den såkaldte kumulative klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling. I denne opgørelse tages der også hensyn til, hvis der kommer befrugtede æg (blastocyster) i fryseren efter æg-udtagningen. Hvis f.eks. man ikke bliver gravid i den friske cyklus og derefter får lagt et fryseæg op fra den samme påbegyndte behandling (ægudtagning), så tæller denne graviditet med i opgørelsen, når man opgør kumulativ klinisk graviditetsrate per påbegyndt behandling.

Vi har valgt at følge denne måde at opgøre klinikkens IVF succesraten på, da dette, som ovenfor nævnt, bliver anvendt af Dansk Fertilitetsselskab samt også i store internationale undersøgelser.

 

Chancen for graviditet ved inseminering

Når man skal opgøre chancen for graviditet ved inseminationsbehandling, så bør man også følge ovenstående princip, dvs. opgøre chancen for klinisk (levende foster ved ultralyd i uge 7) per påbegyndt inseminationsbehandling og ikke chancen for en positiv graviditetstest per inseminering.

 

Vores resultater:

Alder (år)Antal friske behandlingerAntal fryse behandlingerKliniske graviditeterKlin. grav. pr. påbegyndt frisk behandlingLandsresultat*
≤ 3540718919146,9%44,6%
36-392201018036,4%32,9%
40-42169293721,9%20,1%
≥ 43517611,8%9,8%
Total84732631437,1%32,8%
Ægdonation (pr. beh.)31114539,5%30,9%
* Kilde: Dansk Fertilitetsselskab (www.fertilitetsselskab.dk)
Resultater ved inseminationsbehandling (klinisk graviditet/insemination):

Insemination med donorsæd: 19,2%

Insemination med mandens sæd: 14,7% 

Vi forventer fødsel af 396 børn efter behandling på klinikken i 2020, så der fødes i gennemsnit mere end ét IVF-SYD barn om dagen 

Vores tvillingerate var kun på 4,9% i 2020, hvilket vi er meget stolte af.

Fertilitetsklinik IVF-SYD har hjulpet 3563 børn til verden (2006-2020).

Skal vi ringe dig op?

Det er gratis og ganske uforpligtende

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Hinderupgård
Niels Bohrs alle 21
5230 Odense M
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Fertilitetsklinik IVF-SYD Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01 / 31 40 82 29
kontakt@gynfloridon.dk
www.gynfloridon.dk
Online booking, IVF-SYD Sjælland

 

Cvr nr. 40913637

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro