PRISER

Prisliste pr. 01.05.2023

FERTILITETSBEHANDLING PRIS – DOWNLOAD

Baby eller pengene tilbage

124.500 kr.

PRISLISTE

Type
Pris
Samtale¹
Gratis ifbm. behandling

Insemination med partners sæd²

3.000 kr.

Insemination med donorsæd (ekskl. donorsæd)²
3.000 kr.
Anonym donorsæd (vores lager)

5.500 kr.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

2.750 kr.

Oplægning af optøede æg

9.750 kr.

Ultralydsskanning (Ekstra skanninger)

750 kr.

Ultralydsskanning (Eksterne patienter)

1.000 kr.
Vandskanning

2.500 kr.

Endometrie priming

2.500 kr.

Sædanalyse

750 kr.

Diagnostisk testisbiopsi
3.000 kr.
Nedfrysning af sæd

2.500 kr.

Opbevaring af sæd/æg pr. år (1. år gratis)

2.200 kr.

Assisteret klækning (AHA)

2.500 kr

Follikelreduktion

3.000 kr.

NIPT (Genetisk screening af foster fra uge 10)

5.500 kr.

Overførsel af æg/sæd (i Danmark)

4.000 kr.

Overførsel af æg/sæd (udland)

8.000 kr.

Kendt sæddonation

10.000 kr.

Ægdonation (excl. donormedicin)

42.000 kr.

3 x ægdonation (excl. donormedicin)

75.000 kr.

Dobbeltdonation (excl. donormedicin)³

47.000 kr.

3 x dobbeltdonation (excl. donormedicin)³

85.000 kr.

Baby eller pengene tilbage (excl. donormedicin)³

124.500 kr.

1) 1000 kr., hvis der ikke ønskes behandling 2) Inklusiv 2 skanninger forud for ægløsningen samt graviditetsskanning. 3) Inkl. anonym donorsæd fra vores lager

Én IVF/reagensglasbehandling

Priserne inkluderer alle konsultationer inkl. samtaler, alle skanninger, æg udtagning, blastocystdyrkning, ægoplægning samt nedfrysning af overskydende egnede æg (blastocyster). Priserne er også inklusiv de lovpligtige test for HIV og smitsom leverbetændelse (hepatitis). En behandling anses for gennemført, hvis der er egnede æg til tilbagelægning 2 dage efter æg udtagningen. Den eneste ekstraudgift er til medicin, som afregnes med apoteket.

Type
Pris
IVF behandling (Alm. reagensglasbefrugtning)

24.000 kr.

Tillæg for anonym donorsæd fra vores lager

5.500 kr.

Tillæg for mikroinsemination (ICSI)
3.000 kr.
Tillæg for testisbiopsi og mikroinsemination (TESA)
6.000 kr.
Tillæg DuoStim (2 ægudtagninger i én cyklus)

6.000 kr.

Behandlingen aflyses inden ægtagning

5.000 kr.

Der tages æg ud, men der kan ikke lægges æg tilbage

9.500 kr.

Kontrakt på tre IVF-behandlinger – Fertilitetsbehandling pris

Priserne inkluderer alle konsultationer inkl. samtaler, alle skanninger, ægudtagninger, blastocystdyrkninger, og ægoplægninger samt nedfrysning af overskydende egnede æg (blastocyster) samt optøning og oplægning af optøede æg.

Priserne er også inklusiv de lovpligtige test for HIV og smitsom leverbetændelse (hepatitis). En behandling anses for velgennemført, hvis der er egnede æg til tilbagelægning 2 dage efter ægudtagningen. En kontrakt på tre IVF-behandlinger inkluderer op til 5 påbegyndte behandlinger. Den eneste ekstraudgift er til medicin, som afregnes med apoteket.

fertilitetsbehandling pris

PAKKELØSNINGER HVIS KVINDEN ER 39 ÅR ELLER YNGRE

Type
Pris
3 x IVF behandlinger

44.000 kr.

3 x IVF behandlinger med donorsæd
(inkl. anonym donorsæd)

54.000 kr.

3 x ICSI behandlinger (mikroinsemination)

51.000 kr.

3 x TESA behandlinger (testisbiopsi)

58.000 kr.

PAKKELØSNINGER HVIS KVINDEN ER 40-42 år, inkl.

Type
Pris
3 x IVF behandlinger

49.000 kr.

3 x IVF behandlinger med donorsæd
(inkl. anonym donorsæd)

59.000 kr.

3 x ICSI behandlinger (mikroinsemination)

56.000 kr.

3 x TESA behandlinger (testisbiopsi)

63.000 kr.

Prislisten på hjemmesiden er til enhver tid den gældende.

Alle priser er uden medicin.

Betaling for behandling skal ske enten kontant, Dankort eller ved overførsel til Fertilitetsklinik IVF-SYD’s konto: 0400-4021846363. Betalingen skal være os i hænde inden behandlingen påbegyndes.

Ved overførsel til bankkonto, oplys venligst kvindens fødselsdato samt navn.

Vi må ikke modtage kontantbeløb, som overstiger 19.999 kr og beløbet må ikke opdeles i flere rater.

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

 

Cvr nr. 40913637

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro