PRISER

Prisliste pr. 11.12.2019

FERTILITETSBEHANDLING PRIS

Baby eller alle pengene tilbage

99.500 kr.

PRISLISTE 

Type

Pris

Samtale¹

Gratis ifbm. behandling

Administrationsgebyr journaludskrifter / recepter

250 kr.

Hormonstimulation²

2.000 kr.

Insemination med partners sæd²

3.000 kr.

Insemination med donorsæd (ekskl. donorsæd)²

3.000 kr.

Anonym donorsæd (vores lager)

2.000 kr.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

2.500 kr.

Oplægning af optøede æg

9.000 kr.

Ultralydsskanning (Ekstra skanninger)

500 kr.

Ultralydsskanning (Eksterne skanninger)

1.000 kr.

Sædanalyse

500 kr.

Vandskanning

2.000 kr.

Diagnostisk testisbiopsi

3.000 kr.

Nedfrysning af sæd

1.000 kr.

Opbevaring af sæd/æg pr. år (1. år gratis)

1.000 kr.

Assisteret klækning (AHA)

2.000 kr

Follikelreduktion

2.000 kr.

NIPT (Genetisk screening af foster fra uge 10)

5.000 kr.

Ægdonation (excl. medicin til donor)

40.000 kr.

3 x ægdonation (excl. medicin til donor)

58.000 kr.

Dobbeltdonation (excl. medicin til donor)³

42.000 kr.

3 x dobbeltdonation (excl. medicin til donor)³

64.000 kr.

Medicin til ægdonor

3.000 kr.

Baby eller alle pengene tilbage

99.500 kr.

1) 1000 kr., hvis der ikke ønskes behandling 2) Inklusiv 2 skanninger forud for ægløsningen samt graviditetsskanning. 3) Inkl. anonym donorsæd fra vores lager

Én IVF/reagensglasbehandling

Type

Pris

IVF behandling (Alm. reagensglasbefrugtning)

22.000 kr.

Tillæg for anonym donorsæd fra vores lager

2.000 kr.

Tillæg for mikroinsemination (ICSI)

3.000 kr.

Tillæg for testisbiopsi og mikroinsemination (TESA)

6.000 kr.

Tillæg DuoStim (2 ægudtagninger i én cyklus)

5.000 kr.

Behandlingen aflyses inden ægtagning

4.000 kr.

Der tæges æg ud, men der kan ikke lægges æg tilbage

9.000 kr.

Kontrakt på tre IVF-behandlinger

Fertilitetsbehandling priser inkluderer alle konsultationer inkl. samtaler, alle skanninger, ægudtagninger, blastocystdyrkninger, og ægoplægninger samt nedfrysning af overskydende egnede æg (blastocyster) samt optøning og oplægning af optøede æg.

Priserne er også inklusiv de lovpligtige test for HIV og smitsom leverbetændelse (hepatitis). En behandling anses for velgennemført, hvis der er egnede æg til tilbagelægning 2 dage efter ægudtagningen. En kontrakt på tre IVF-behandlinger inkluderer op til 5 påbegyndte behandlinger. Den eneste ekstraudgift er til medicin, som afregnes med apoteket.

PAKKELØSNINGER HVIS KVINDEN ER 40 ÅR ELLER YNGRE

Type

Pris

3 x IVF behandlinger

40.000 kr.

3 x IVF behandlinger med donorsæd
(inkl. anonym donorsæd)

46.000 kr.

3 x ICSI behandlinger (mikroinsemination)

48.000 kr.

3 x TESA behandlinger (testisbiopsi)

54.000 kr.

PAKKELØSNINGER HVIS KVINDEN ER 41 ÅR ELLER ÆLDRE

Type

Pris

3 x IVF behandlinger

45.000 kr.

3 x IVF behandlinger med donorsæd
(inkl. anonym donorsæd)

51.000 kr.

3 x ICSI behandlinger (mikroinsemination)

53.000 kr.

3 x TESA behandlinger (testisbiopsi)

59.000 kr.

Betaling for behandling skal ske enten kontant, Dankort eller ved overførsel til Fertilitetsklinik IVF-SYD’s konto: 0400-4021846363. Betalingen skal være os i hænde inden behandlingen påbegyndes. Ved overførsel til bankkonto, oplys venligst kvindens fødselsdato samt navn.

Skal vi ringe dig op?

Det er gratis og ganske uforpligtende

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Hinderupgård
Niels Bohrs alle 21
5230 Odense M

Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637