ÆGDONATION

I folkemunde betegnes både det at give og modtage æg for ægdonation.

Ægdonation

Skrevet af: Dorthe Andresen, Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik

Fertilitetsbehandlere kalder det at give æg til en anden kvinde eller par for ægdonation, mens det at modtage donoræg for ægmodtagelse eller ægreception. Den faglige betegnelse for æg er oocyt, hvorfor begreberne oocytdonation og oocytreception også hyppigt anvendes.

Når en kvinde har doneret sine æg til en anden kvinde eller par, så overgår retten til æggene samt moderskabet juridisk til modtageren af ægget.

Ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal en ægdonor være mellem 18 og 35 år og må maksimalt give ophav til 12 børn. Det anbefales, at en ægdonor maksimalt donerer æg seks gange. En ægdonor kan vælge at være kendt, anonym eller ikke-anonym donor.

Ægdonor – Typer

En kendt ægdonor er typisk en donor, som modtageren selv kender.

En anonym ægdonor kendes ikke af modtageren, men man kan få oplysninger om hudfarve, hårfarve, øjenfarve, højde, vægt, blodtype samt alder.

En ikke-anonym (åben) ægdonor kan tillade at modtager får flere oplysninger, heriblandt kan barnet få tilladelse til at kontakte ægdonor, når barnet bliver 18 år (åben donation)

Dobbelt ægdonation

Pr. 1/1-2018 er dobbelt donation blevet lovligt i Danmark. Dvs. at man nu både kan modtage donoræg og donorsæd i samme behandling, dog er det et krav, at en af donorerne (enten æg- eller sæddonor) er ikke-anonym.

Hvis du ønsker at blive ægdonor og gøre en fantastisk stor forskel for barnløse, som oftest har kæmpet med barnløshed i mange år, kan du læse mere her:

Hvis du/I ønsker at modtage æg fra en ægdonor, kan du læse mere her:

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

 

Cvr nr. 40913637

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro