Insemination & inseminering

Vi gør alt for at jeres drøm går i opfyldelse

INSEMINATION MED PARTNERS SÆD (IUI-H) ELLER DONORSÆD (IUI-D)

Skrevet af: Marianne Rohde, Speciallæge i Gynækologi og Obstetrik

Insemination med partners sæd, hvor den oprensede sæd sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med  let til moderat nedsat sædkvalitet, samt i tilfælde hvor kvinden har en uregelmæssig menstruation.

Hvis sædkvaliteten er svært nedsat kan graviditet kun opnås ved hjælp af reagensglasbefrugtning eller insemination med donorsæd.

For at opnå graviditet ved  insemination er det en betingelse at æggelederne virker, dvs. at der er passage igennem disse, så sædcellerne kan svømme op til ægget, hvorefter befrugtningen kan finde sted i den yderste del af æggelederen.

Hvis du er i tvivl om der er passage igennem dine æggelederne kan du hos os få foretaget en passageundersøgelse af disse vha. en såkaldt HSU.

Da vi er en privatklinik skal I selv betale for inseminationen, og vi har derfor ikke behov for henvisning fra egen læge.

Inseminationsbehandlingen bevirker at:

  • Ægudviklingen kan  evt. stimuleres
  • Ægløsningen programmeres
  • Sædkvaliteten optimeres
  • Sædcellernes vej til æggelederne afkortes

Første konsultation til par, som skal behandles med insemination.

Hvis du/I tidligere har gennemgået fertilitetsbehandling på en anden klinik, enten offentlig eller privat, vil det være en fordel, hvis I skaffer en kopi af den tidligere journal og sender denne forud for samtalen, således at lægen eller sygeplejersken kan rådgive jer bedst muligt.

Ved denne første konsultation vil vi optage en journal, informere om behandlingen og høre om jeres ønsker og forventninger til behandlingen, samt rådgive jer, hvad der er mest fordelagtigt.

Efterfølgende foretages en ultralydsscanning af livmoder og æggestokke, og vi lægger en plan for behandlingen. Der vil blive udskrevet recepter til medicin, og en sygeplejerske vil instruere i injektionsteknik til hormonindsprøjtningerne, såfremt dette er nødvendigt.

Hvis mandens sæd ikke er undersøgt før, eller det er lang tid siden, anbefaler vi en ny sædundersøgelse, gerne samme dag, som I kommer til samtale. Sædprøven skal i så fald afleveres ca. 1 time før samtaletidspunktet. Det er et lovkrav, at manden testes for HIV og smitsom leverbetændelse inden behandling, hvorfor der ved 1. konsultation vil blive taget en blodprøve.

 

Tilmelding til inseminering

Du kan melde dig til inseminationsbehandling på 1. menstruationsdag, som er den første dag, hvor du har en rigtig menstruationsblødning (rødt blod før kl. 12). Denne dag eller førstkommende hverdag skal du kontakte IVF-SYD på  mail (info@ivf-syd.dk). Hvis I sender en mail i weekenden, vil vi besvare den hurtigst muligt og senest om mandagen. Herefter vil du få en tid til ultralydsskanning af æggestokkene, som foretages på ca. 9. cyklusdag.

Hvis kvinden har en regelmæssig cyklus vil vi altid behandle i egen cyklus, da der ellers er en risiko for flerfoldsgraviditet.

 

Hormonbehandling

Du skal, alt efter aftale, tage 1- 2 tabletter Clomid dagligt, fra 3. til 7. cyklusdag, og evt. hormonindsprøjtninger (Gonal F, Puregon, Bemfola eller Menopur) 50-75 IE på 8. og 9. cyklusdag, hvor du møder til ultralydsscanning og planlægning af tidspunkt for insemination. Nogle gange må du komme til en eller et par ekstra kontroller og fortsætte hormonindsprøjtningerne.

 

Sædprøven til inseminationen

Sædprøven laves almindeligvis hjemme hos jer selv, med mindre I har mere end en times transporttid hertil. Sædprøven må ikke være mere end 1 time gammel, når vi modtager den og husk at opbevare den varmt f.eks. i en lomme. Vi anbefaler, at der ikke har været sædafgang i 2 dage før sædprøven laves. Den dag, hvor vi planlægger tidspunktet for inseminationen, vil I få udleveret et bæger til sæden eller vi aftaler, at sædprøven laves i ”herreværelset” på klinikken.

Sædprøven skal afleveres 1 ½ time før inseminationen, så laboratoriet kan nå at oprense sæden.

 

Donorsæd

Donorsæd og sæddonorer er nøje udvalgt.

Der anvendes fortrinsvis donorsæd fra European Sperm Bank. Sæddonorerne er unge, raske mænd, som er udvalgt efter lægesamtale og undersøgelse, hvor de er vurderet psykisk og fysisk raske. Der er ingen kendte, arvelige sygdomme i deres familier og de er testet for smitsomme sygdomme, HIV og leverbetændelse (hepatitis B og C) samt kønssygdommene: chlamydia, gonoré og syfilis. De har endvidere fået foretaget kromosom analyse. Det er ikke muligt at teste donor for alle genetiske sygdomme, hvorfor der er en (meget lille) risiko for, at han er bærer af en genetisk sygdom. Donor udvælges ud fra hårfarve, øjenfarve, højde og vægt. Hvis sæddonationen foregår anonymt, kan denne ikke brydes. Du/I kan selv fremsige ønsker vedrørende donorkarakteristika. Ud over højde, vægt, hår – og øjenfarve kan vi ikke oplyse yderligere om donorerne.

Ønsker du/I at anvende sæd fra en kendt donor eller en ikke-anonym donor kan sæden bestilles fra en sædbank. Læs mere om donorsæd og de forskellige kvaliteter af sæd samt vejledning til bestilling her

Selve inseminationen

Ved inseminationen placeres den oprensede sæd i livmoderen via et tyndt kateter ca. 36 timer efter at kvinden har taget en ægløsningssprøjte (Ovitrelle), således at inseminationen foretages indenfor det tidsrum, hvor chancen for befrugtning er størst.

Inseminationen er smertefri. Det er en fordel at møde til inseminationen med halvfyldt blære, da dette letter indføringen af kateteret.

Bagefter skal du leve helt normalt, og behøver således ikke at holde dig i ro eller blive sygemeldt. Du må også gerne have samleje samme dag og de efterfølgende.

 

Graviditetsprøve

Der skal foretages en graviditetstest på morgenurin ca. 16 dage efter inseminationen vha. en graviditetstest, som I får udleveret her fra klinikken. I bedes ringe til os og fortælle resultatet. Hvis graviditetstesten er positiv, vil I få tid til en gratis graviditetsskanning ca. 3-4 uger senere. Graviditetstesten skal altid tages, også selvom der er kommet blødning, idet der kan optræde menstruationslignende blødning ved en graviditet.

Hvis du har haft en svagt positiv graviditetsprøve og/eller en sparsom menstruationsblødning, og der tillige kommer smerter i den ene side af underlivet eller ned mod endetarmen, skal man mistænke en graviditet uden for livmoderen. Smerterne opstår som oftest 2-3 uger efter positiv test. Du skal da ringe til klinikken mhp. skanning samme dag.

Hvis graviditetstesten er negativ, kan du starte op på ny behandling med det samme.

 

Resultater af inseminering

Chancen for at opnå graviditet ved inseminationsbehandling er ca. 15-20 % per behandling.

Hvis der ikke er opnået graviditet efter 3-6 behandlinger, anbefales at gå videre med reagensglasbefrugtning (IVF), hvor chancen er mere end fordoblet.

 

Risici i forbindelse med insemination

I forbindelse med insemination tilstræbes det at lave ét sundt barn ad gangen. Tvillinger og trillinger betragter man som risici.

I forbindelse med hormonstimulationen kan der hos nogle kvinder ske en relativ overstimulation af æggestokkene, således at disse producerer flere end de to-tre ægblærer, som er ønskværdigt.

Vi må i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke inseminere, hvis der findes mere end tre modne ægblærer.

I disse tilfælde skal vi, i samråd med jer, finde en acceptabel løsning:

1. Afbryde forløbet og behandlingen.

Der skal ikke tages flere hormoner, ej heller ægløsningssprøjte.

Pris: Der betales for foretagne ultralydsscanninger. Se gældende prisliste

  1. Follikelreduktion

De overtallige follikler reduceres til de ønskværdige 2-3.

Dette gøres lige før selve inseminationen. Med en tynd nål tømmes de overtallige ægblærer.

Herefter foretages inseminationen på vanlig vis.

Pris: Se gældende prisliste

  1. Konvertering til IVF

Her udnytter man, at der er fremkommet mere end tre follikler (ofte 5-6), hvilket giver et tilstrækkeligt antal æg til IVF behandling.

Der gives evt. hormonindsprøjtninger et par dage endnu. Samtidig gives en sprøjte, som hindrer spontan ægløsning inden ægudtagningen. 35 timer efter ægløsningssprøjten tømmes alle store ægblærer, den oprensede sæd tilføres og æggene dyrkes herefter i laboratoriet.

Yderligere 2-5 dage senere lægges et befrugtet æg tilbage i livmoderen.

Pris: Svarende til en 1/2 x IVF-behandling

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

Skanningsklinik på Fyn
Gynækolog Stinne Bergholdt
Vestergade 39, 3 tv.
5000 Odense
Tlf.: 66 13 60 12
gynbergholdt.dk

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro