Alt omkring mikroinsemination – ICSI

 

Hvad er mikroinsemination/intra-cytoplasmatisk sædcelle injektion (ICSI)?

ICSI er ofte en vellykket behandling til mænd med nedsat sædkvalitet eller ingen sædceller i sædvæsken (ejakulatet), ligesom det anvendes, når der ikke sker normal befrugtning ved konventionel IVF-behandling, selvom der er normal sædkvalitet.

ICSI har revolutioneret behandlingen af mandlig infertilitet, hvilket muliggør befrugtning, selvom der kun er et par sædceller tilgængelige og er blevet så succesfuldt at andre behandlinger, der tidligere blev brugt til mandlig infertilitet, er blevet nedprioriteret. Her tænkes på diverse metoder til diagnosticering af mandlig subfertilitet samt optimering af sædkvalitet.

ICSI anbefales ofte hvis:

  1. Den mandlige partner har dårlig sædkvalitet
  2. Andre problemer med sædcellerne er identificeret som f.eks. dårlig bevægelighed (dårlige svømmere).
  3. Ved tidligere forsøg på in vitro-befrugtning (IVF), hvor der enten var befrugtningsfejl eller en uventet lav befrugtningsrate af æggene.
  4. Den mandlige partner er blevet steriliseret eller der af andre årsager til, at der ikke er sædceller i ejakulatet (sædvæsken) og sædceller derfor er blevet isoleret ved en biopsi fra testiklerne
  5. Den mandlige partner har haft problemer med at få erektion og ejakulere. Dette inkluderer bland andet også mænd med rygmarvsskader, diabetes og andre lidelser.

Proceduren ved anvendelse af mikroinsemination/ ICSI ligner proceduren for almindelig reagensglasbehandling (IVF), men i stedet for at befrugtning finder sted ved, at sædcellen selv svømmer ind og befrugter ægget, så udvælger embryologen en sædcelle fra sædprøven, som ser morfologisk normal ud og svømmer bedst. Denne sædcelle injiceres direkte i ægget med en meget tynd glaskanyle. Da kun en sædcelle er nødvendig per æg, kan et meget lille antal sædceller anvendes.

Normalt skal der mindst 150.000 sædceller til at befrugte et æg ved almindelig IVF-behandling, men ved ICSI-behandling skal der i princippet kun anvendes én sædceller per æg. Vi ser også i nogle tilfælde, at æg ikke vil befrugtes, selvom der anvendes donorsæd, men at normal befrugtning sker, hvis man anvender ICSI på disse æg med donorsæd. Her må man mistænke, at der er en fejl i æggeskallen eller i selve ægget, som gør, at normal befrugtning ikke sker.

Det skal understreges, at der ikke rapporteret om nogen risiko ved at anvende mikroinsemination/ICSI. Der er lavet store opfølgende undersøgelser på børn undfanget vha. ICSI-metoden, og der er ikke fundet øget antal kromosomfejl eller øget misdannelsesrisiko ved børnene.

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

Skanningsklinik på Fyn
Gynækolog Stinne Bergholdt
Vestergade 39, 3 tv.
5000 Odense
Tlf.: 66 13 60 12
gynbergholdt.dk

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro