Ægdonor vejledning

Vejledning til kvinder, som gerne vil donere æg.

Vejledning

Hormonstimulering bevirker,
at du danner flere æg

I en normal cyklus danner du kun ét modent æg, som kan befrugtes per måned.

Hvis du vil donere ubefrugtede æg, kræver det lidt flere æg end det ene, du danner hver måned. For at få dine æggestokke til at danne flere æg vil vi give dig en meget mild hormonstimulation, hvorved du danner ca. 6-10 æg. Det er lidt færre end det antal æg, som kvinder i reagensglasbehandling danner.

Hormonstimuleringen foregår ved, at du stikker dig i maveskindet med en lille pen dagligt i 7-9 dage.

Ved ultralydsscanning kan vi se, hvornår dine æg er modne til at tage ud, hvilket typisk vil være 11-13 dage efter, at du er startet med hormonstimulationen.

 

Hvordan er forløbet?

Hvis du overvejer at donere æg, kan du komme til en helt uforpligtende samtale med vores ægdonationskoordinator, Heidi Pasfall, hvor du bliver grundigt informeret om de etiske og juridiske forhold vedrørende ægdonation. Samtidigt vil du blive informeret om den milde hormonbehandling, som du skal have for at stimulere æg dannelsen. Du kan vælge at donere enten anonymt eller ikke-anonymt.

Hvis du i forbindelse med samtalen beslutter dig for at donere æg, vil vi optage en journal, hvor vi vil udspørge dig grundigt om din sundhedstilstand og arvelige sygdomme i din familie. En læge vil endvidere foretage en ultralydsundersøgelse af dine æggestokke og livmoder. Du vil også få taget en blodprøve for smitsomme sygdomme. Du skal underskrive en erklæring om donation.

Herefter vil du af en sygeplejerske få et kursus i, hvordan du stikker dig i maveskindet. At skulle stikke sig selv er noget mange frygter, men selve nålen er så lille og tynd, at du knapt mærker stikket.

Du skal hente al nødvendig medicin til behandlingen på apoteket, og klinikken betaler regningen . Hvis du har en almindelig spiral eller hormonspiral behøver denne ikke at blive fjernet, fordi du skal donere æg. Hvis du derimod tager p-piller, må du holde pause med disse, mens behandlingen står på og ved præventionsbehov anvende kondom i en uge omkring ægudtagningen.

 

Opstart behandling

Når du får menstruationsblødning, vil vi bede dig skrive en mail til: info@ivf-syd.dk,  så vi kan registrere, at du er startet på behandlingen og booke en scanningstid.

 

Stimulering med pen

Aftal med lægen eller sygeplejersken, hvornår du skal begynde at stikke dig med hormonpennen. Som regel skal du starte med pennen på 2. cyklusdag. Afhængigt af hvor lang tid efter samtalen du starter behandling, kan du evt. starte selv derhjemme, så du ikke behøver at bruge tid på at komme til os. 

Efter 6 dage skal du også samtidig med pennen tage en daglig indsprøjtning, der hæmmer den spontane ægløsning (også den får du grundig instruktion i at bruge).

Første kontrolscanning vil være 7 dage efter opstart. Ved denne scanning vil vi vurdere, hvornår du skal have taget æg ud. Det vil typisk være 11-13 dage efter, at du er startet med pennen.

Ægløsningssprøjte

Når ægblærerne ved en scanning viser sig at have den rette størrelse, skal du give dig selv en indsprøjtning med det ægløsende hormon, Ovitrelle eller Suprefact. Indsprøjtningen skal tages 34-36 timer før ægudtagningen finder sted. Dette har du fået en grundig instruktion i, da du var til scanning. Tidspunktet fremgår af dit behandlingsskema.

 

Hvordan foregår ægudtagningen?

2 timer inden ægudtagningen tager du evt. en beroligende pille (denne udleveres ved sidste scanning inden ægudtagning), samt smertestillende medicin, oftest Paracetamol 2 piller á 500 mg.

 

 

Du må gerne tage din kæreste/mand/mor/veninde med, som også gerne må være med under ægudtagningen. Selvom ægudtagningen foregår om morgenen eller formiddagen må du meget gerne have spist morgenmad, da dette nedsætter risikoen for at du bliver utilpas pga. for lavt blodsukker.

Vi starter ofte med at lægge lokalbedøvelse i skedevæggen i begge sider, så lokalbedøvelsen kan nå at virke bedst muligt inden selve ægudtagningen.

Der lægges en kanyle i en blodåre i albuebøjningen, hvori der gives smertestillende medicin i form af Haldid (Fentanyl), som er et hurtigtvirkende, syntetisk morfinpræparat med minimale bivirkninger udover døsighed. Du kan også bede om at få akupunktur, enten som supplement til den smertestillende medicin eller alene.

De fleste ægdonorer vil være både nervøse og spændte. Hvordan vil det forløbe? Vil der være mange smerter? Hvor mange æg kommer der ud? De fleste oplever ægudtagningen helt udramatisk og føler kun lettere menstruations-lignende smerter. Vi informerer undervejs om, hvad der skal ske, så du kan nå at følge med.

Ægudtagningen foregår ultralydsvejledt gennem skeden. Der føres en tynd kanyle gennem skedevæggen, direkte ind i ægblærerne i æggestokkene, som ligger på den anden side af skedevæggen med kun få millimeter imellem. Herved kan æggene suges ud. Dette gøres i begge sider, indtil alle ægblærer er tømte, og tager i alt ca. 5-10 minutter.

Efter ægudtagningen skal du hvile dig på klinikken i et af vores hvilerum, og du vil få tilbudt saftevand. Når du igen er frisk efter en halv til en hel times tid, kan du tage hjem. Hvis du har fået smertestillende og beroligende medicin må du ikke selv køre i bil. Hvis du får smerter i underlivet efter ægudtagningen kan du tage paracetamol (f.eks. Panodil, Pinex eller Pamol), evt. i kombination med gigtmedicin (f.eks. Ibuprofen 200 mg).

 

Opfølgning

Du vil blive kontaktet af klinikken dagen efter ægudtagningen for at høre hvordan du har det, og så du kan få svar på eventuelle spørgsmål. Du er også altid velkommen til at kontakte os.

 

Ved tegn på komplikationer

Hvis der efter ægudtagningen, mod sædvane, kommer blødning, smerter eller feber, skal du ringe til IVF-SYD og bede om at tale med en sygeplejerske eller en læge. Er det weekend ringer du på vagttelefonen, 31151505.

 

Prævention

Det er meget vigtigt, at du bruger kondom i den periode, hvor du behandles med hormonstimulerende medicin, hvis du ikke har en spiral. Selvom man tømmer alle ægblærerne for modne æg, kan der være nogle få umodne æg tilbage, som evt. kan modnes og befrugtes ved et ubeskyttet samleje op til en uge efter ægudtagningen.

 

Hvor mange gange må jeg donere æg?

Hvis du har lyst til at donere æg igen, er dette bestemt tilladt, men højest 6 gange. Der skal blot være en måneds pause imellem. De fleste donorer ønsker kun at donere æg et par gange, enkelte vil gerne gøre det igen efter et par år for at give ægmodtageren mulighed for at få en biologisk søskende.

 

Frivillighed

Du kan når som helst i forløbet trække dit tilbud om ægdonation tilbage. Dette kan også ske den dag, hvor du skal have taget æggene ud. Hvis du efter æg udtagningen fortryder, vil æggene blive destrueret. Dog skal vi senest på æg udtagningsdagen have besked om dette.

 

Godtgørelse

Du vil modtage 7000 kr. per ægdonation jf. gældende lov.

 

Fertilitetsklinik IVF-SYD
Skærbækvej 4
7000 Fredericia
Tlf.: 76 24 50 20
E-mail: info@ivf-syd.dk

Cvr nr. 40913637

Skanningsklinik på Sjælland
Gynækolog Charlotte Floridon
Ahlgade 51, 2
4300 Holbæk
Tlf.: 59 44 13 01
kontakt@gynfloridon.dk
gynfloridon.dk

Skanningsklinik på Fyn
Gynækolog Stinne Bergholdt
Vestergade 39, 3 tv.
5000 Odense
Tlf.: 66 13 60 12
gynbergholdt.dk

 

 

© Fertilitetsklinik IVF-syd

Udarbejdet af Byro