Medicintilskud.

Tilskud til fertilitetsmedicin bliver beregnet efter de almindelige medicintilskudsregler, som også gælder for al anden tilskudsberettiget medicin. Du vil derfor kun have én saldo i Lægemiddelstyrelsens Centrale Tilskudsregister (CTR).

Med en bevilling af kronikertilskud udgør den årlige egenbetaling til tilskudsberettiget medicin maksimalt 3880 kr. (2016-niveau).

Fra 1. januar 2016 bliver kronikertilskud automatisk tildelt og klinikken skal således ikke længere ansøge om kronikertilskud for dig.

Du kan læse mere om tilskudreglerne ved at klikke her.