Insemination med donorsæd foregår på samme måde som med partners sæd, blot anvendes optøet donorsæd.

Denne fertilitetsbehandling anvendes til par, hvor manden har stærkt nedsat sædkvalitet eller slet ingen sædceller, samt til lesbiske par og enlige kvinder.

Der anvendes kun donorsæd fra de danske sædbanker Cryos eller European Sperm Bank. Sæddonorerne er unge, raske mænd, som er udvalgt efter lægesamtale og undersøgelse, hvor de er vurderet psykisk og fysisk raske. De er testet for smitsomme sygdomme, HIV-1 og HIV–2, HTLV-I og HTLV–II, smitsom leverbetændelse (hepatitis B og C) og kønssygdomme (chlamydia, gonoré og syfilis). De har endvidere fået foretaget kromosom analyse. Det er ikke muligt at teste donor for alle genetiske sygdomme, hvorfor der er en (meget lille) risiko for, at han bærer af en genetisk sygdom. Donor udvælges ud fra hårfarve, øjenfarve, højde og vægt. Hvis sæddonationen foregår anonymt, kan denne ikke brydes. Du/I kan selv fremsige ønsker vedrørende donorkarakteristika. Ud over højde, vægt, hår - og øjenfarve kan vi ikke oplyse yderligere om donorerne.  

Hvis du ønsker at anvende sæd fra en kendt donor eller med såkaldt udvidet profil, må du selv sørge for at rekvirere sæden fra en af ovenstående sædbanker. I sædbankerne skelner man mellem ICI og IUI-ready sæd. ICI-sæd er ikke oprenset inden nedfrysning mens IUI-ready sæd er oprenset inden nedfrysning og således umiddelbart klar til insemination efter optøning. Det er lige meget, om I køber ICI eller IUI-ready til jeres behandling her på klinikken, da vi oprenser ICI-sæden inden insemination. Cryos har ligeledes forskellige kvaliteter alt afhængigt af, hvor mange sædceller, der er i sædportionen (strået), I køber. Vi anbefaler, at du/I mindst køber et stk. mot. 10 strå per insemination. European Sperm Bank har ikke denne opdeling. De garanterer, at der er nok sædceller i hver sædportion, du/I køber.

Vi har en aftale med European Sperm Bank således, at du kan få gratis log in til deres hjemmeside.

Kontakt klinikken for at få dette log in ved at klikke Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

Fra d. 1. december 2013 trådte der nye regler i kraft omkring faderskab og medmoderskab, når der anvendes donorsæd i fertilitetsbehandling.
En medmoder kan i dag få samme rettigheder og forpligtelser overfor barnet, som faderen i et heteroseksuelt forhold.
Statsforvaltningens hjemmeside kan du/I finde mere om faderskab og medmoderskab, og du/I kan finde den blanket, der skal udfyldes og afleveres på klinikken inden behandlingsstart.
Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler om faderskab/medmoderskab, når der anvendes en kendt sæddonor. På statsforvaltningen hjemmeside kan du/I læse mere om disse regler.

Første konsultation til par eller enlige, som skal behandles med insemination

Ved denne første, uforpligtende konsultation vil vi optage en journal, informere om behandlingen, og høre om dit/Jeres ønsker, specielt hvad angår valg af donor, og hvad du/I forventer af denne behandling.

Hvis du/I tidligere har gennemgået donorinseminationsbehandling på anden fertilitetsklinik, enten offentlig eller privat, vil det være en fordel, hvis du/I skaffer kopi af den tidligere journal og medbringer den til samtalen. Der foretages en ultralydsscanning af livmoder og æggestokke, og efterfølgende lægges en plan for behandlingen. Der vil blive udskrevet recepter til den medicin, der skal anvendes, og evt. gives et kursus i injektionsteknik til hormonindsprøjtningerne, såfremt disse indgår i behandlingen.

Behandlingen foregår på samme måde som ved insemination med mandens sæd, blot vil man hos kvinder med normal fertilitet normalt ikke give hormonbehandling i de 3 første behandlinger. Opnås der ikke graviditet i forbindelse hermed, vil man stimulere med tabletter Pergotime og hormonindsprøjtninger, som beskrevet nedenfor.

Hvis graviditet opnås, kan sæd fra samme donor reserveres til behandling for at få andet eller tredje barn, så børnene bliver biologiske søskende. Det er parret/kvinden selv, der skal kontakte sædbanken (Cryos eller Nordic Cryobank) og bede om at få reserveret sæd fra det donornummer, som vi har oplyst. Når du/I har reserveret sæden, er det dig eller Jer, der ejer den. Vi kan derfor ikke bestille den hjem til dig/Jer, så det er dig/Jer, der skal rekvirere sæden til fremtidige behandlinger på klinikken. Man anbefaler typisk at købe og reservere 6-10 sædstrå, men antallet varierer lidt afhængigt af sædkvaliteten og hvor mange behandlinger du har fået, inden du blev gravid. Disse oplysninger kan vi hjælpe dig med.

Ikke stimuleret cyklus

Hvis kvinden har normal fertilitet, foretages inseminationen i en såkaldt ustimuleret cyklus, dvs. uden hormonbehandling.

Tilmelding til behandling

Når du får menstruation (frisk blødning) ringer du til klinikken på tlf. 76 24 50 20, alle hverdage mellem 09.15-12.00 og 12.30-14.30 og aftaler tid til ultralydsscanning af æggestokkene, som foretages på ca. 12. cyklusdag ved en normal cyklus på 28 dage. Er cyklus kortere eller længere tilpasser vi skanningen din cykluslængde.

Får du menstruation i en weekend, ringes en af de første hverdage herefter.

Ultralydsskanning

På ca.12. dagen efter første blødningsdag foretages ultralydsscanning gennem skeden. Størrelsen på din egen spontane ægblære måles. Ud fra dette mål kan vi vurdere, hvornår ægblæren er ca. 17-20 mm., som er det optimale tidspunkt at tage et ægløsende hormon, som tages i form af en engangssprøjte, Ovitrelle, som er den eneste hormonindsprøjtning, der skal tages. Dette er for at sikre, at der kommer en ægløsning. Ægløsningen finder normalt sted 1 ½ døgn senere, hvorfor inseminationen skal foretages ca. 36 timer efter Ovitrelle sprøjten er taget.

Selve inseminationen i en ustimuleret cyklus uden hormonbehandling
Ved inseminationen sprøjtes den oprensede donorsæd op i livmoderen med et tyndt kateter. Dette er helt smertefrit og mærkes ofte slet ikke. Det er en fordel at møde med fyldt blære til selve inseminationen, da det letter indføringen af kateteret op i livmoderen.

Opnås der ikke graviditet efter 3 behandlinger i ustimuleret cyklus, anbefales det at behandle kvinden med hormoner, som nedenfor beskrevet.

Stimuleret cyklus med hormonbehandling

Tilmelding til behandling

Når du får menstruation ringer du til fertilitetsklinikken (tlf. 76 24 50 20) på alle hverdage mellem 09.15-12.00 og 12.30-14.30 og aftaler tid til ultralydsscanning af æggestokkene, som nu foretages på ca.10. cyklusdag, i stedet for 12. cyklusdag i den ustimulerede behandling.

Får du menstruation i en weekend, ringes en af de første hverdage herefter.

Hormonbehandling i forbindelse med donorinsemination
Du får udleveret eller tilsendt recept på Pergotime tabletter og hormonindsprøjtninger (Gonal F, Menopur eller Puregon)

Du skal tage Pergotimetabletter 50 mg, 1 tablet 2 gange dagligt i 5 dage fra 3. til 7. blødningsdag.

Du skal tage hormonindsprøjtninger på 8. og 9. cyklusdag. Hvis du ikke har prøvet dette før, skal vi give dig et kursus i injektionsteknik på din 8. cyklusdag, som er den første dag du skal sprøjte dig selv.

Hvis du ikke kan nå at skaffe Pergotime til 3. cyklusdag kan du i stedet starte på 4. cyklusdag og rykke hele hormonbehandlingen én dag. Dette vil ikke ændre på behandlingsresultatet.

Ultralydsskanning

På ca. 10.cyklusdag foretages ultralydsscanning, for at vurdere ægblærernes antal og størrelse.

Nogle gange må du komme til én eller et par ekstra kontroller, før ægblærerne har den rette størrelse.

Når ægblærerne har den rette størrelse på ca. 17-20 mm., skal der gives en indsprøjtning af et ægløsende hormon, Ovitrelle. Ægløsningen sker normalt ca. 36 timer senere og i dette tidsrum skal inseminationen finde sted.

Bivirkninger

Pergotimetabletterne kan give bivirkninger i form af hedeture, hovedpine, nervøsitet, søvnløshed og træthed og i meget sjældne tilfælde tågesyn, som alle forsvinder, når du ophører med medicinen.

FSH (Gonal-f, Menopur og Puregon) kan give oppustet mave, trykken i underlivet, samt hovedpine.

Ovitrelle kan give graviditetssymptomer såsom træthed og kvalme.

Pris for medicin og mulighed for medicintilskud, se medicinpriser.dk

Hvis du får donorinsemination i en ikke stimuleret cyklus skal du kun have en ægløsningssprøjte, Ovitrelle.

Hvis du får donorinsemination i en stimuleret cyklus skal du have:
Pergotime 50 mg, en pakke med 5 stk., hvor du skal bruge to pakker/pr. behandling , da du skal tage to tabletter dagligt i 5 dage. Du skal også have en ægløsningsprøjte, Ovitrelle.

Herudover skal du have hormonindsprøjtninger, hvor der findes tre forskellige præparater, som vi bruger lidt på skift, da alle er lige gode.
Disse kan være: A. Gonal-f, B. Menopur eller C. Puregon:

Ad A. Gonal-f á 300 IE pen (indeholder hormon til ca. to behandlinger).

Ad B. Menopur á 75 IE, i alt 5 ampuller ( indeholder hormon til to behandlinger).

Ad C. Puregon á 300 IE pen (indeholder hormon til tre behandlinger).

Dette hormon kan også fås som injektionsvæske 50 IE i 0,5 ml, hvor du skal bruge to pakker med hver 0,5 ml.

Husk at få sprøjter og kanyler på apoteket.

Selve inseminationen

Ved inseminationen lægges den oprensede donorsæd op i livmoderen med et tyndt kateter. Dette er helt smertefrit og mærkes ofte ikke af kvinden. Det er en fordel at møde med fyldt blære, da det letter indføringen af kateteret op i livmoderen.

Graviditetstest efter inseminationsbehandling

Uanset om du er blevet behandlet med hormoner eller ej, skal der foretages en graviditetstest på morgenurin ca. 16 dage efter inseminationen vha. en graviditetstest, som I får udleveret her. Du bedes ringe til fertilitetsklinikken og fortælle resultatet. Hvis graviditetstesten er positiv, vil du/I få tid til ultralydsscanning ca. 3-4 uger senere. Graviditetstesten skal altid tages, også selvom der er kommet menstruationsblødning, idet der godt kan optræde menstruationslignende blødning ved en graviditet. Dette vil som regel kræve ekstra scanninger.

Hvis graviditetstesten er negativ, kan du starte op på ny behandling med det samme.

Chancen for at opnå graviditet ved donorinseminationsbehandling er ca. 25 % per behandling.

Komplicerede graviditeter

Hvis graviditet indtræder, vil risikoen for spontan abort forekomme i ca. 15 % af tilfældene (samme risiko som ved graviditeter opnået spontant). Graviditet uden for livmoderen vil forekomme i ca. 2 % af tilfældene. Risikoen for tvillingegraviditet vil ligge på ca. 5-10 %, men næsten kun hos kvinder, der har fået hormonbehandling i forbindelse med behandlingen.

Risici i forbindelse med insemination

I forbindelse med insemination med både partners sæd og donorsæd tilstræbes det at lave ét sundt barn af gangen. Tvillinger og trillinger betragter man som risici.

I forbindelse med hormonstimulationen forud for inseminationen kan der hos nogle kvinder, især yngre, ske en relativ overstimulation af æggestokkene, således at disse producere mere end de to-tre ægblærer (follikler), som er ønskværdigt.

Vi må i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke inseminere, hvis der findes mere end tre follikler.

I disse tilfælde skal vi, i samråd med Jer, finde en acceptabel løsning:

1. Afbryde forløbet og behandlingen

Der skal ikke tages flere hormoner, ej heller ægløsningssprøjte.
Pris for afbrudt forløb, se gældende prisliste.

2. Follikelreduktion

De overtallige follikler reduceres til de ønskværdige 2-3.
Dette gøres lige før selve inseminationen.
En tynd nål føres 2-3 mm. igennem skedevæggen ind i æggestokkene, hvorefter de overtallige follikler kan tømmes for follikelvæske.
Herefter foretages inseminationen på vanlig vis.
Pris for follikelreduktion, se gældende prisliste.

3. Konvertering til IVF-behandling

Her udnytter man, at der er fremkommet mere end fire follikler (ofte 5-6), hvilket giver et tilstrækkeligt antal æg til IVF behandling.
Der gives hormonindsprøjtninger et par dage endnu, så folliklerne ikke går til grunde. Samtidig gives Orgalutran, som er et hormon, der minimere risikoen for spontan ægløsning inden ægudtagningen, som oftest vil finde sted nogle dage efter scanningen.
Yderligere 2-3 dage senere lægges 1-2 befrugtede æg tilbage i livmoderen.
Pris for konvertering til IVF, halvdelen af én IVF-behandling, se gældende prisliste.

 

Hjemmesiden anvender cookies til statistik, denne information deles med tredjepart. Læs mere omkring cookies under Privatlivs- og cookiepolitik.Jeg tillader cookiesOK

EU Cookie Directive Plugin Information