Nedfrysning og optøning af befrugtede æg

Loven om kunstig befrugtning tillader nedfrysning af ubefrugtede og befrugtede æg med henblik på senere tilbageføring til den kvinde, hvorfra æggene kommer. Vi har på Fertilitetsklinik IVF-SYD mulighed for at tilbyde dig, at dine overskydende befrugtede æg kan blive nedfrosset.

Loven om kunstig befrugtning tillader opbevaring af æggene i fem år.

Hvornår er det muligt at nedfryse befrugtede æg

Nedfrysning af befrugtede æg er kun en mulighed for de ca. 30 % af vores patienter, som har overskydende, egnede æg til frysning. Dette skyldes, at vi i gennemsnit udtager 8-10 æg pr. patient. Heraf vil kun ca. 60-70 % af æggene befrugtes, og ikke alle de befrugtede æg deler sig tilfredsstillende. Kun de bedste befrugtede æg fryses ned, da det kun er disse, der tåler denne procedure og af disse vil  ca. 90% overleve optøningen.

Selv om du måske har fået taget et stort antal æg ud, er det derfor ikke altid, der vil være æg til nedfrysning.

Regler for nedfrysning

De nedfrosne befrugtede æg kan kun anvendes til behandling af jer. Der vil aldrig blive tale om, at æggene bruges til andre patienter. Før nedfrysningen finder sted, skal I begge give skriftligt samtykke til nedfrysning og opbevaring, og samtidig erklære jer indforstået med de vilkår og betingelser for nedfrysning, der er fastsat.

Chancen for graviditet

Vi anvender, som de første i landet, en ny frysemetode, som hedder vitrifikation. Denne giver bedre resultater end den gængse frysemetode, idet flere æg overlever nedfrysning og optøning. Vores erfaring er, at mere end 90% af æggene overlever optøningen.

Graviditetschancen afhænger af, på hvilket stadiet det befrugtede æg er blevet frosset.

Den kliniske graviditetsrate med én blastocyst (dyrket i 5 dage) er 30-35%, hvilket er det samme som hvis vi lægger 2 befrugtede æg (dyrket i 2-3 dage) tilbage.

Ønsker du yderligere information om nedfrysning og oplægning af befrugtede æg, kan du klikke her.