Insemination med partnerens sæd, hvor sæden sprøjtes direkte op i livmoderhulen, kan øge chancen for graviditet hos par med uforklaret, ufrivillig barnløshed, let til moderat nedsat sædkvalitet eller usikker ægløsning.

For at opnå graviditet ved insemination er det en betingelse at æggelederne virker, dvs. at der er passage igennem disse, så sædcellerne kan svømme op til ægget, hvorefter befrugtningen kan finde sted i den yderste del af æggelederen.

Hvis du er i tvivl om der er passage igennem dine æggelederne kan du hos os få foretaget en passageundersøgelse af disse vha. en såkaldt HSU.

Insemination med partners sæd,  kan endvidere øge chancen for graviditet hos par med let til moderat nedsat sædkvalitet.

Hvis sædkvaliteten er meget nedsat kan graviditet kun opnås ved hjælp af reagensglasbefrugtning, hvor æggene enten befrugtes naturligt (IVF, moderat nedsat sædkvalitet) eller ved mikroinsemination (ICSI, svært nedsat sædkvalitet) eller med sæd fra en donor (donorsæd, ved helt manglende sædproduktion).

Da vi er en privatklinik skal I selv betale for inseminationen, og vi har derfor ikke behov for henvisning fra egen læge, da denne kun kan bruges til offentlige fertilitetsklinikker, hvor behandling til hjælp til første barn er gratis. Skal du/I have hjælp til andet barn skal man altid betale selv, og dette foregår kun på privatklinikker og ikke på offentlige klinikker.

Inseminationsbehandlingen bevirker at:

1. Ægdannelsen stimuleres

Ved at give kvinden behandling med hormontabletter (Pergotime) og evt. hormon-indsprøjtninger (Gonal-f, Menopur eller Puregon) dannes 2-3 modne æg i æggestokkene, i modsætning til det ene æg, som kvinden normalt producerer.

2. Sædkvaliteten optimeres

Sædkvaliteten bedres ved at sæden ”sorteres”, så de mest bevægelige og befrugtningsdygtige sædceller koncentreres (de bevægelige sædceller adskilles fra sædvæsken og de ubevægelige sædceller).

3. Sædcellernes vej til æggelederne afkortes

Ved at inseminere sædcellerne direkte op i selve livmoderhulen, forkortes afstanden som sædcellerne skal bevæge sig, og antallet af sædceller øges omkring ægget/æggene på befrugtningsstedet i æggelederne.

4. Ægløsningen programmeres

Inseminationen foretages ca. 36 timer efter at kvinden har taget en ægløsningssprøjte, således at inseminationen foretages indenfor det tidsrum, hvor chancen for befrugtning er størst.

 

Første konsultation til par, som skal behandles med insemination med mandens sæd

Ved denne første, uforpligtende konsultation vil vi optage en journal på Jer begge, informere om behandlingen, og høre om Jeres ønsker og forventninger til behandlingen.

Hvis I tidligere har gennemgået inseminationsbehandling på anden fertilitetsklinik, enten offentlig eller privat, vil det være en fordel, hvis I skaffer kopi af den tidligere journal inklusiv resultat af sædundersøgelse og medbringer disse til samtalen.

Efterfølgende foretages en ultralydsscanning af livmoder og æggestokke, og vi lægger en plan for Jeres behandling. Kvinden vil få udskrevet recepter til medicin, der skal anvendes i behandlingen, og der vil blive givet kursus i injektionsteknik til hormonindsprøjtningerne.

Hvis mandens sæd ikke er undersøgt før, eller det er lang tid siden, kan det være en god idé at få lavet en ny sædundersøgelse evt. samme dag, som I kommer til samtale. Sædprøven skal i så fald afleveres ca. 1 time før samtaletidspunktet.

 

Tilmelding til behandling

Du kan melde dig til inseminationsbehandling på 1. menstruationsdag, som er den første dag, hvor du har en rigtig menstruationsblødning, og derfor må anvende bind eller tamponer, dvs. det skal ikke blot være en pletblødning. Denne dag skal du kontakte IVF-SYD på tlf. 76 24 50 20, alle hverdage mellem 9.15-12.00 og 12.30-14.30 og aftale tid til ultralydsscanning af æggestokkene, som foretages på ca.10. cyklusdag, men kan evt. foretages dagen før eller efter.

Såfremt din menstruation kommer i en weekend, ringes en af de første hverdage herefter.

Hormonbehandling i forbindelse med inseminationsbehandling
Du har ved 1. konsultation fået recept på Pergotime, som er hormontabletter. Der skal tages  2 tabl. dagligt,  fra 3. til 7. cyklusdag, samt hormonindsprøjtninger FSH (Gonal F, Puregon eller Menopur) 50-75 IE, som du skal tage på 8. og 9. cyklusdag.

Ultralydskanning

På ca. 10. cyklusdag (som også kan være 8. 9.eller 11. cyklusdag afhængig af din cykluslængde) foretages ultralydsscanning, for at vurdere ægblærernes antal og størrelse.

Nogle gange må du komme til en eller et par ekstra kontroller og fortsætte FSH indsprøjtningerne et par ekstra dage, før ægblærerne har den rette størrelse.

Når ægblærerne har den rette størrelse på ca. 17-20 mm., skal der gives en indsprøjtning af et ægløsende hormon, Ovitrelle (engangssprøjte). Ægløsningen sker normalt ca. 36 timer efter og på dette tidspunkt skal inseminationen finde sted.

Eksempel: Hvis du har fået tid til insemination f.eks. onsdag kl. 11, skal du tage din ægløsningssprøjte allerede mandag aften kl. 23, da dette er 36 timer før.

Sædprøven til inseminationen

Sædprøven laves almindeligvis hjemme hos Jer selv, med mindre I har mere end en times transporttid hertil. Sædprøven må ikke være mere end 1 time gammel, når vi modtager den og husk at opbevare sædprøven varmt f.eks. på maven under blusen. Der bør ikke have været sædafgang i 2 dage før sædprøven laves. Den dag, hvor vi planlægger tidspunktet for inseminationen, vil I få udleveret et glas til sæden eller vi kan aftale, at sædprøven laves i ”herreværelset” på klinikken.

Sædprøven skal afleveres 1 ½ time før inseminationen, så vi kan nå at præparere sæden.

Selve inseminationen

Ved inseminationen sprøjtes den oprensede sæd op i livmoderen med et tyndt plastikrør (kateter). Inseminationen er fuldstændig smertefri og mærkes ofte slet ikke. Det er en fordel at møde til inseminationen med fyldt blære, da dette letter indføringen af kateteret op i livmoderen.

Bagefter skal du leve helt normalt, og behøver således ikke at holde dig i ro eller blive sygemeldt. Du må også gerne have samleje samme dag og de efterfølgende.

Graviditetsprøve

Der skal foretages en graviditetstest på morgenurin ca. 16 dage efter inseminationen vha. en graviditetstest, som I får udleveret her fra klinikken. I bedes ringe til os og fortælle resultatet. Hvis graviditetstesten er positiv, vil I få tid til en gratis graviditetsskanning ca. 3-4 uger senere. Graviditetstesten skal altid tages, også selvom der er kommet blødning, idet der godt kan optræde menstruationslignende blødning ved en graviditet. Dette vil som regel kræve ekstra skanninger.

Hvis du har en svagt positiv graviditetsprøve og eller en sparsom menstruationsblødning, og der tillige kommer kraftige smerter i den ene side af underlivet eller ned mod endetarmen, samt eventuelt smerter omkring skulderbladene, skal man mistænke en graviditet uden for livmoderen. Smerterne opstår som oftest 2-3 uger efter positiv test. Du skal da ringe til klinikken mhp. skanning samme dag.

Hvis graviditetstesten er negativ kan du starte op på ny behandling med det samme.

Resultater

Chancen for at opnå graviditet ved inseminationsbehandling er ca. 15 % per behandling.

Hvis der ikke er opnået graviditet efter 3-4 behandlinger anbefales at gå videre med reagensglasbefrugtning (IVF), hvor chancerne er mere end fordoblet.

Bivirkninger

Pergotime kan give bivirkninger i form af hedeture, hovedpine, nervøsitet, søvnløshed og træthed og i meget sjældne tilfælde tågesyn, som alle forsvinder, når du ophører med medicinen.

FSH (Gonal-f, Menopur og Puregon) kan give oppustet mave, trykken i underlivet, samt hovedpine.

Ovitrelle kan give graviditetssymptomer, såsom træthed og kvalme.

Pris for medicin og beregning af medicintilskud, se medicinpriser.dk

Pergotime 50 mg, en pakke med 5 stk. Du skal bruge to pakker/pr. behandling, da du skal tage to tabletter dagligt i 5 dage. Du skal også have en ægløsningsprøjte, Ovitrelle.

Herudover skal du have hormonindsprøjtninger, hvor der findes tre forskellige præparater, som vi bruger lidt på skift, da alle er lige gode. Disse kan være A. Gonal-f,  B. Menopur eller C. Puregon:

Ad A. Gonal-f á 300 IE pen (indeholder hormon til ca. to behandlinger).

Ad B. Menopur á 75 IE, i alt 5 ampuller (indeholder hormon til to behandlinger).

Ad C. Puregon á 300 IE pen (indeholder hormon til tre behandlinger).

Dette hormon kan også fås som injektionsvæske 50 IE i 0,5 ml, hvor du skal bruge to pakker med hver 0,5 ml .

Husk at få sprøjter og kanyler på apoteket.

Komplicerede graviditeter

Hvis graviditet indtræder, vil risikoen for spontan abort forekomme i ca. 15 % af tilfældene (samme risiko som ved graviditeter opnået spontant). Graviditet uden for livmoderen vil forekomme i ca. 2 % af tilfældene. Risikoen for tvillingegraviditet vil ligge på ca. 5-10 %

Risici i forbindelse med insemination

I forbindelse med insemination tilstræbesdet at lave ét sundt barn af gangen. Tvillinger og trillinger betragter man som risici.

I forbindelse med hormonstimulationen forud for inseminationen kan der hos nogle kvinder, især yngre, ske en relativ overstimulation af æggestokkene, således at disse producere mere end de to-tre ægblærer (follikler), som er ønskværdigt.

Vi må i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer ikke inseminere, hvis der findes mere end tre follikler.

I disse tilfælde skal vi, i samråd med Jer, finde en acceptabel løsning:

1. Afbryde forløbet og behandlingen
Der skal ikke tages flere hormoner, ej heller ægløsningssprøjte.
Pris: Svarende til hormonstimulation, se gældende prisliste

2. Follikelreduktion
De overtallige follikler reduceres til de ønskværdige 2-3.
Dette gøres lige før selve inseminationen.
En tynd nål føres 2-3 mm. igennem skedevæggen ind i æggestokkene, hvorefter de overtallige follikler kan tømmes for follikelvæske.
Herefter foretages inseminationen på vanlig vis.
Pris: Se gældende prisliste

3. Konvertering til IVF
Her udnytter man, at der er fremkommet mere end fire follikler (ofte 5-6), hvilket giver et tilstrækkeligt antal æg til IVF behandling.
Der gives hormonindsprøjtninger et par dage endnu, så folliklerne ikke går til grunde. Samtidig gives Orgalutran, som er et hormon, der minimere risikoen for spontan ægløsning inden ægudtagningen, som oftest vil finde sted nogle dage efter scanningen.
Yderligere 2-3 dage senere lægges 1-2 befrugtede æg tilbage i livmoderen.
Pris: Svarende til halvdelen af en IVF-behandling, se gældende
prisliste