Undersøgelse af årsager til barnløshed

Denne undersøgelse henvender sig især til par, som ikke er blevet spontant gravide, og som ønsker at få undersøgt årsagen hertil. Det kan både dreje sig om par, der ikke har barn/børn i forvejen samt par, som tidligere er blevet spontant gravide uden hjælp, men efterfølgende ikke er blevet gravide. Årsagen kan ligge hos manden i form af nedsat sædkvalitet eller hos kvinden pga. lukkede æggeledere, manglende ægløsning, endometriose, muskelknuder eller polypper i livmoderen. En kombination af både mandlig og kvindelig faktor ses dog ofte. Endelig findes uforklaret barnløshed, hvor alle undersøgelser findes normale hos både manden og kvinden. 

Sædundersøgelse

Vi foretager undersøgelse af sædkvaliteten på klinikken, efter forudgående aftale med sekretæren og laboratoriet.
Manden tilsendes et glas til sædprøven, eller han kan lave prøven på klinikken i vores dertil indrettede ”herreværelse”. Hvis sædprøven laves derhjemme, skal den afleveres indenfor en time efter ejakulation og cirka to dage efter seneste sædafgang.
Sæden undersøges under mikroskop. Der kigges på mængde, koncentration, bevægelighed, morfologi (udseende), samt det totale antal sædceller. Du kan få svar på prøven efter 1 time.
En normal sædprøve skal fylde minimum 2 ml, koncentrationen være mere end 20 millioner sædceller/ml og flere end 50 % skal bevæge sig med god hastighed. Totalantallet af bevægelige sædceller skal være over 20 millioner.
Mænds sædkvalitet kan udvise store svingninger. Hvis manden har været syg og/eller haft feber indenfor de sidste tre måneder vil det påvirke kvaliteten. Prøven kan da gentages efter én til to måneder.


Normal sædkvalitet:

Der er ingen mandlig faktor, og behandlingen må afhænge af fund hos kvinden.

 

Let nedsat sædkvalitet:

Behandlingen er insemination (IUI-H (intrauterin insemination - homolog)), hvis kvindens undersøgelsesresultat er normalt, her tænkes specielt på om der er passage igennem æggelederne.
Hvis der er flere end 5 millioner bevægelige sædceller totalt, efter oprensning, forsøges med IUI-H tre gange.
Forbedring af sædkvaliteten er sjældent mulig.
Hvis manden anvender anabolske steroider bør han stoppe med disse, da de giver nedsat sædkvalitet. Livsstilsfaktorer såsom et stort tobaksforbrug, stort alkoholforbrug og fedme nedsætter beviseligt sædkvaliteten. Stort kaffeindtag og stress kan muligvis have indflydelse.

Moderat til svært nedsat sædkvalitet:

Hvis der er færre end 5 millioner bevægelige sædceller i den oprensede sæd anbefales reagensglasbefrugtning (IVF).
Hvis der er færre end 1-2 millioner sædceller totalt anbefales mikroinsemination (ICSI)
Hvis der ikke findes sædceller i sædprøven, og testiklerne har normal størrelse, anbefales det at tage en prøve fra testiklen (testisbiopsi) til undersøgelse for sædceller.  En infektion kan blokere passagen i sædstrengene, så sædcellerne ikke kan komme ud i sæden - ejaculatet. Testisbiopsi kan foretages her på klinikken.

Hvis der ved denne biopsi findes sædceller anbefales IVF med TESA (udhentning af sædceller fra testiklen - testiculær sædcelle aspiration). Ved meget nedsat sædtal anbefales altid ultralydsskanning af testiklerne for at udelukke kræftknuder eller forstadier hertil, som årsag til den påvirkede sædprøve. Vi foretager tillige denne ultralydsskanning af testiklerne. Undersøgelsen foregår på et almindeligt undersøgelsesleje i form af en udvendig ultralydsskanning af pungen, hvorved man nemt kan skanne testiklerne. Det skal pointeres at manden hverken bliver placeret i et gynækologisk leje eller skannet igennem endetarmen, som nogle mænd har fået en opfattelse af.

Hvis der ikke findes sædceller i sædprøven og testikelvolumet er lille (mindre end 12 ml) anbefales en yderligere udredning hos egen læge i form af kromosomundersøgelse, og hormonudredning (FSH, LH og testosteron). Behandlingen er IUI-D eller IVF-D afhængigt af passageforholdene hos kvinden. I mange tilfælde findes ingen årsag til det nedsatte antal sædceller eller helt manglende sædceller i sædvæsken.


Undersøgelser af kvinden.

Ved ultralydsundersøgelse af æggestokkene kigges efter æggestokkenes udseende og størrelse for at udelukke hormonforstyrrelser, såsom PCO, som årsag til barnløsheden.
Livmoderen kan undersøges for forekomst af muskelknuder i muskelvævet eller polypper i slimhinden eller skillevægge i livmoderhulen, som alle kan nedsætte frugtbarheden. Findes der kun små muskelknuder eller polypper anbefales at prøve barnløshedsbehandling én enkelt gang, og såfremt der ikke opnås graviditet herved anbefales operation inden en ny behandling. Skillevægge i livmoderhulen skal altid fjernes inden behandling.

 

Manglende passage igennem æggelederne.

Manglende passage igennem æggelederne eller dårlig funktion af disse skyldes mange gange underlivsbetændelse. Denne er som oftest forårsaget af en tidligere infektion med Chlamydia, som netop hos kvinden ikke behøver at give symptomer, og som uden behandling også i langt de fleste tilfælde forsvinder af sig selv efter en tid. Inden da kan bakterierne og derved infektionen have bredt sig fra skeden op i livmoderen og videre ud i æggelederne, hvor der er risiko for arvævsdannelse, og dermed manglende passage.

Talrige blærebetændelser kompliceret med infektioner i urinlederne samt blindtarmsbetændelse med infektion i bughulen kan ligeledes forårsage manglende passage pga. arvæv som kan gøre vævet omkring æggelederne hårdt og ueftergiveligt.

Kvinder, der tidligere har fået foretaget kejsersnit eller andre operationer, har også øget risiko for at få arvævsdannelse omkring æggelederne, også selvom der ikke har været tale om infektion.

Passageundersøgelse af æggelederne (HSU)

Passageundersøgelse foretages ved hjælp af en såkaldt HSU (hysterosonoultragrafi).
Denne undersøgelse laves i perioden fra kvinden er holdt op med at bløde og indtil et par dage før  ægløsning dvs. fra ca. femte til ca.11.-12. dag i cyklus. Kvinder med uregelmæssig cyklus eller helt manglende cyklus pga. manglende ægløsninger får foretaget en graviditetstest inden undersøgelsen for at udelukke graviditet.
Undersøgelsen foregår ved, at der gennem livmoderhalskanalen føres et meget tyndt plastikrør op i livmoderen, hvorefter der sprøjtes væske op i livmoderhulen, og videre ud igennem æggelederne på begge sider. Samtidig laves der ultralydsskanning. Er der passage, kan man se at væsken løber ud gennem æggelederne og samler sig omkring æggestokkene i bughulen. Undersøgelsen, som tager ca. 15 minutter, er for langt de fleste smertefri, og du kan selv følge med på en videoskærm undervejs. 

Følgende fund kan findes:

 

Normal passage:

Kvinden kan få foretaget insemination (IUI-H), såfremt sædkvaliteten er til det.

 

Ingen passage i nogle af siderne:

Her kan sædcellerne ikke svømme ud gennem æggelederne for at møde ægget og befrugte det. Kvinden skal have foretaget IVF.

 

Delvis passage:

Er der nedsat passage i en eller begge æggeledere, er der nedsat chance for graviditet og øget risiko for graviditet uden for livmoderen. Ofte råder vi til IVF. Findes æggelederne udvidede og væskefyldte efter undersøgelsen giver vi antibiotika for at undgå underlivsinfektion. Ved dette fund anbefaler vi operation med fjernelse af æggelederne inden en IVF behandling. Hvis du ønsker det, kan vi skrive en henvisning til operation, så du ikke behøver at gå til egen læge for at få det gjort.